Jaostot ja järjestöt

Keskeinen Turun KY:n tehtävä on ollut sen alkuajoista saakka tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia yhteisölliseen tekemiseen opintojen ja muun elämän ohella. Tätä toteutettiin erilaisten harraste- ja kulttuurikerhojen muodossa TuKYn ensimmäisten vuosikymmenten ajan. Ensimmäisiä harrastekerhoja olivat viisikymmenluvun alussa perustetut tilapäisajattelijat (1953), valokuvauskerho (1953), taidekerho (1954), musiikkikerho (1954) ja kielikerho (1954). Turun KY:n alkuvuosia leimasi yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. 1970-luvun alkupuolella ylioppilaskunta löysi suunnan myös opiskelijoiden poliittisena etujärjestönä. Tämä ei tietysti tarkoita, etteikö opiskelijoiden etu olisi ollut TuKYn prioriteetti alusta asti: yhteiskunnan ja nuorten politisoituminen 1960-luvulta lähtien lähinnä monipuolisti käsitystä siitä, mikä on kylterin etu ja miten sitä edesautetaan.

Harrastus- ja vapaa-ajantoiminta on elänyt vahvasti osana yhdistystä koko Turun KY:n historian ajan. Nykyisin toimintaa löytyy monipuolisemmin kuin koskaan. Kaikki jaostot ja toimijaryhmät ovat avoimia TuKYn jäsenille ja kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Ne toimivat näin siltojen rakentajana eritaustaisten opiskelijoiden välille.

 

Turun KY:n toimijaryhmät ja kerhot esittäytyvät.

Turun KY:n toimijaryhmät ja kerhot esittäytyvät.

Jaostot opiskelijoiden asialla

Opiskelijoiden fyysinen hyvinvointi oli nuoren ylioppilaskunnan keskeinen tavoite. Tästä lähtökohdasta käsin jo parin kuukauden päästä Turun KY:n perustamisen jälkeen urheilujaosto sai syntynsä. Urheilujaoston toiminta oli alusta alkaen aktiivista, ja se onkin jatkunut keskeytyksettä läpi TuKYn historian. Ensimmäisten vuosikymmenten aikana tämä jaoston kautta koottiin muun muassa koripallo-, pesäpallo-, jalkapallo- ja jääpallojoukkueet, valmentauduttiin yleisurheilukisoihin sekä harjoiteltiin ammuntaa, kilpapyöräilyä ja pingistä. Menestystä niitettiin kansallisella tasolla monenkin lajin parissa, mutta pelien kuningas kautta 1950- ja -60-lukujen oli suvereenisti bridge. Sitä pelasivat vähän kaikki. Korttia lyötiin pöytään myös Åbo Akademin opiskelijoiden kanssa. Vuodesta 1981 lähtien liikuntaa on järjestänyt liikuntajaosto KY-Sport.

Toinen lähes aikojen alusta asti kuntalaisten elämään sisältöä tuonut jaosto on NESU. NESUn edeltäjä NHS, Nordiska Handelshögskolornas Studentkårer, yhdisti pohjoismaalaisia opiskelijoita jo 1950-luvulla. Alkujaan NHS oli pohjoismaalaisten kauppakorkeakoulujen ylioppilaskuntien puheenjohtajien foorumiksi tarkoitettu elin, joka perustettiin Tukholmassa vuonna 1952. Toimintakenttä koettiin kuitenkin aivan liian suppeaksi. Suurempien opiskelijajoukkojen tavoittamiseksi ryhdyttiin järjestämään Pohjoismaisia viikkoja, joista ensimmäinen pidettiin Tukholmassa 1959. Turun KY osallistui tapahtumaan kuuden hengen voimin. 1963 oli TuKYn vuoro isännöidä tapahtumaa Merkantila Klubbenin kanssa. 1970-luvulla NHS:n nimi muutettiin muotoon Nordiska Ekonomie Studerandes Union eli tuttavallisemmin NESU. Toimintaan pyrittiin myös vahvistamaan laajasti. TuKYn sisällä NESU-toiminnasta on vastannut jo pidempään jaosto, joka kulkee nimellä NESU-TuKY. Pohjoismaista yhteistyötä ovat ajaneet lukuisat ekskursiot, sitsit ja pohjoismaalaiset seminaarit. Tällä hetkellä Suomessa NESU-toimintaa on yhteensä kolmessatoista kauppatieteellisessä yksikössä.

Jaostojen rooli Turun KY:ssä on vaihdellut vuosien varrella. Nykyään ne ovat todella aktiivinen osa TuKYn ydintoimintaa. Nykymuotoisten jaostojen voidaan nähdä vakiintuneet 2000-luvun puolivälissä jaostouudistuksen yhteydessä. Ennen jaostouudistusta erilaisten illanistujaisten määrä oli valtava, kun kaikki järjestivät omat tapahtumansa eikä niihin enää tuntunut riittävän osallistujia. Myös laatu alkoi kärsiä varainkeruun ollessa turhan tärkeänä syynä tapahtumien järjestämiseen. Jaostouudistuksen valmistelijoita tituleerattiin edustajiston kokouksessa muun muassa kommunisteiksi, jotka haluavat rajoittaa vapaan markkinatalouden toimintaa ylioppilaskunnassa. Muutos toi kuitenkin kaivattua selkeyttä ylioppilaskunnan ja sen alaisten jaostojen ja toimijaryhmien työnjakoon. Jaostouudistuksen seurauksen NESUlle annettiin yksinoikeus järjestää suurimpia sitsejä ja Ulkkikselle vastaava oikeus suurimpiin juhliin ja bileisiin.

NESUn PMPJ-sitsit 2012

NESUn PMPJ-sitsit 2012

Nykyiset jaostot:

 • Kulttuurijaosto – Kulttiksen tehtävä on ollut järjestää ylioppilaskunnalle kulttuuritoimintaa laidasta laitaan vuodesta 1976 lähtien. Kulttis on jatkanut vanhan, jo 1950-luvulla perustetun kulttuuritoimikunnan toimintaa.
 • Nordiska Ekonomie Studerandes Union – NESU on yhdistänyt pohjoismaalaisia kauppatieteen opiskelijoita jo 1950-luvulta lähtien. NESU perustettiin edeltäjänsä NHS:n tilalle 1970-luvun puolivälissä. Näkyvimpänä osana NESUn toimintaa on pöytäjuhlien järjestäminen.
 • KY-Sport – Liikuntajaosto on vuodesta 1981 lähtien toiminut nimellä KY-Sport. Jaoston on kuntalaisten liikunnallisuudesta ja liikuntakulttuurista huolehtiminen. Näkyvintä toimintaa ovat muun muassa viikoittaiset liikuntavuorot sekä vuosittain keväisin järjestettävät KYlumpialaiset.
 • Ulkoasiainjaosto – Ulkkiksen tehtävänä on ollut järjestää vapaa-ajan toimintaa Turun KY:n jäsenistölle Montussa, Parkilla, yökerhoissa ja muissa lokaatioissa. Lisäksi Ulkkiksen velvollisuuksiin kuuluu TuKY-hengen vaaliminen ja edistäminen.
 • Kansainvälisten asioiden jaosto CIA TuKY perustettiin vuoden 2012 keväällä. Jaoston tehtävänä on ollut edistää Turun KY:n kansainvälisyyttä, tuottaa jäsenistölle lisäarvoa kansainvälistymisen kautta sekä tehdä kansainvälistä edunvalvontaa.
 • Edunvalvontajaosto – Ylioppilaskunta-ajan Opo- ja Hyvinvointivaliokuntia jatkamaan perustettiin vuonna 2010 Edunvalvontajaosto, tuttavallisemmin EVA. EVAn toimintaa ovat kylterien sosiaali- ja koulutuspoliittiset asiat, eli hyvinvointiin sekä edunvalvontaan liittyvät projektit.
  EVA:n Kaveria ei jätetä -kampanjan juliste 2010.

  EVAn Pidä kaverista huolta -kampanjan juliste 2010.

Muut TuKYn alaiset elimet:

 • Taloryhmä / Parkkiryhmä – Vanhan Parkin aikana Taloryhmä huolehti tilojen käytöstä, kunnosta ja oluen myynnistä juhlien aikana. Uudella Parkilla Parkkiryhmä on niin ikää keskittynyt Parkin hoitoon.
 • Taloustoimikunta – Taloustoimikunta on hallituksen talousasioissa neuvoa antava elin, jonka puhetta johti ennen edustajiston, nyt yhdistyksen syyskokouksen valitsema taloustoimikunnan puheenjohtaja. TalTossa istuu sekä nykyisiä että entisiä TuKY-toimijoita. Taloustoimikunnan vastuulla on taloudenhoito ja omistajaohjaus.
 • Yrityssuhteet – Yrityssuhteista vastaa Core, joka hankkii muun muassa jäsenetuja TuKYlle myyntipäällikön johdolla.
 • Viestintäjaosto – Vuonna 1995 perustettiin jaosto Media-Klubi, jonka keskeistä toimintaa oli Kylisteen toimittaminen sekä median tuottaminen TuKYn tarpeisiin. Media-Klubi muutti nimensä KY-Mediaksi vuonna 2010, ja 2011 sen tehtävät periytyivät Viestintäjaostolle. Jaostoon eli viestinnän asiantuntijoiden pooliin on kuulunut TuKYn tiedottajan lisäksi webmaster, Kylisteen toimitusta sekä lukuisia muita vastuuhenkilöitä.
Taloryhmä vanhalla Parkilla

Taloryhmä vanhalla Parkilla

 

Ensimmäiset ainejärjestöt syntyivät 1970-luvun lopulla

Seitsemänkymmentäluvun loppu merkitsi TuKYn toiminnalle renessanssia. Opiskelijoiden kyllästyminen politiikkaan näkyi paitsi lopahtaneessa kiinnostuksessa edustajistopolitiikkaan, myös muun, epäpoliittisemman toiminnan vilkastumisena ja monipuolistumisena. Harrasteryhmien rinnalle syntyivät ainekerhot (sittemmin ainejärjestöt), vuodesta 1978 lähtien. Ainekerhojen kokouksiin olivat myös kauppakorkeakoulun työntekijät tervetulleita, lähentäen opiskelijoita ja henkilökuntaa toisiinsa niin ikään poliittisesti latautumattomassa ilmapiirissä. Ryhmien merkitys oli ja on ollut kehittää alakohtaisesti opiskelutaitoja sekä tukea oppimista. Ne toimivat myös oppiainekohtaisina etujärjestöinä, sekä järjestävät oppiainekohtaista toimintaa alojensa opiskelijoille. Ylioppilaskuntien yhdistymisen myötä ainejärjestöt muuttuivat TYYn järjestöiksi, TuKYn toimiessa nämä yhteen kokoavana tiedekuntajärjestönä. Näin ainejärjestöjen toiminta ja perinteet ovat monin paikoin jatkaneet olemassaoloaan muutoksista huolimatta. Alla lueteltuna tietoa useimmista nykyisistä ja jo kuopatuista ainejärjestöistä:

 • Aktiiva – Laskentatoimen ja rahoituksen sekä yritysjuridiikan ainejärjestö, perustettu vuonna 1985.
 • Anomalia – Taloussosiologian ainejärjestö, perustettu vuonna 2005. Sittemmin toiminta lakkautettu.
 • Domino – Alunperin vuonna 1960 perustettu vieraista kielistä ja kulttuureista kiinnostuneiden yhteisö. Toiminta aloitettiin uudelleen -90-luvun alussa, mutta siirtyi vuonna 1997 perustetulle Lingualle.
 • Kartelli – Kansantaloustieteen ainejärjestö.
 • KKOY – Kansainvälisen Kaupan Opiskelijayhdistyksen perustarkoitus on parantaa jäsentensä kansainvälisiä valmiuksia, tietoa ja taitoa, sekä kehittää opiskelijoiden ja liike-elämän yhteistyötä.
 • Kolmas osapuoli (3P) – Tulevien logistikkojen yhteenliittymä, perustettu 1998.
 • KY-Hansa – Saksan ainejärjestö, perustettu 2011.
 • KY-Tricolore – Liikeranskan opiskelijoille sekä ranskalaisesta kulttuurista kiinnostuneita opiskelijoita varten 2011 perustettu ainejärjestö.
 • K.Y.LAW – kauppaoikeuden ainejärjestö, perustettu 1995. Sittemmin toiminta lakannut, ja yritysjuridiikan aineen edunvalvontaa hoitaa nykyisin Aktiiva.
 • Lingua – Kielten ainejärjestö vuodesta 1997 lähtien. Toiminta lakkautettiin yliopistojen yhdistyessä.
 • Locus – talousmaantieteen ainejärjestö. Toiminta nykyään lakannut.
 • Makro – Alun perin KAMA:n nimellä vuonna 1978 perustettu kansantaloustieteen ja talousmaantieteen ainejärjestö, joka muutti nimensä kahdeksankymmentäluvun alussa. Toimintaa ei jatku enää nykyään.
 • M(arkkinointi)-Klubi – Ainejärjestö markkinointia pää- ja sivuaineena opiskeleville. Perustettu 1978 Markkinointiklubina, sittemmin nimi lyhentynyt muotoon M-Klubi.
 • Perestroika – Venäjän kielen, kaupan ja kulttuurin ainejärjestö. Aiemmin Troikka.
 • Systeemi – Johtamisen ja organisoinnin, entinen hallinnon opiskelijoiden ainekerho, perustettu 1979.
 • TuKYData – tietojärjestelmätieteistä kiinnostuneille vuonna 1983 perustettu järjestö.
  TuKY-Data excursiolla San Fransiscossa.

  TuKY-Data excursiolla San Franciscossa.

Harrasteryhmät

TuKYn yhteydessä toimii ainejärjestöjen lisäksi myös harrasteryhmiä, jotka keskittyvät tietyn toiminnan edistämiseen kauppatieteilijöiden joukossa.

 • Alppikanuunat – KY-Sportin yhteydessä toimiva lasketteluryhmä, joka on vuodesta 1989 lähtien järjestänyt loistavia laskureissuja vuosittain Euroopan eri alppikohteisiin. 2010-luvulla kanuunat on alkanut järjestämään myös surffireissuja.
 • Cantus Mercurialis – Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan kuoro, joka on toiminut vuodesta 1982.
 • KY-Gourmet – Kokoaa yhteen hyvästä ruoasta ja sen laitosta kiinnostuneet kylterit.
 • KY-Kasino – Turun Akateemiset Arvopaperisäästäjät pohtii sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä.
 • KYSS – Turun Kauppakorkeakoulun Soitannollisen Seuran toiminta-ajatus on tarjota mahdollisuus harrastaa musiikkia laulamalla, soittamalla tai kuuntelemalla. KYSS on perustettu 2002 ja sen virallinen suojelija on kansanedustaja Mikko Alatalo.
 • OL-UT – Korkeakouluopiskelijoiden suunnistusryhmä TuKYn toiminnan osana vuodesta 2002. Nykyisin OL-UT toimii lähinnä muualla uudessa Turun yliopistossa.
 • Pintahiiva – Mallasjuomapoliittinen yhdistys, jossa pannaan ja juodaan olutta vuodesta 1989 alkaen. Suomen vanhin, yhä toimintaansa jatkava kauppatieteilijöiden olutseura.
 • Puupenni – Ympäristö-, luonto- ja vaellusseura. Perustettu 1990-luvun lopulla. Toiminta sittemmin lakannut.
 • Sikariporras – Vuonna 2000 perustettu sikarinpolton harrastajien ryhmä. Aktiivinen toiminta sittemmin lakannut.
 • TuKY Golf & County Club – Edistää liikunnallista elämäntapaa, herrasmieskäytöstä sekä golfin harrastamista.
 • TuKY Yacht Club – Purjehduksesta kiinnostuneiden ilo vuodesta 2010.
 • Wiiniklubi – Sivistyneen viininjuontikulttuurin ystävien vuonna 1994 perustama yhteisö.
Wiiniklubin shampanjabrunssi vappuaattona 2012

Wiiniklubin shampanjabrunssi vappuaattona 2012

Muut toimijat

TuKY tekee paljon yhteistyötä myös monien muiden opiskelijatoimijoiden kanssa.

 • PorKy – Porin Kylterit on Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä opiskelevien kyltereiden oma ainejärjestö, joka toimi ylioppilaskunta-aikaisen Turun KY:n alayhdistyksenä. Vuodesta 2010 eteenpäin PorKy on ollut yksi tärkeimmistä TuKYn sisarkylteriyhteisöistä.
 • T-Klubi – Taloustieteen klubi kokoaa yhteen Turun yliopiston taloustieteiden opiskelijat. Yliopistoyhdistymisen jälkeen taloustieteilijät ovat opiskelleet saman katon alla kauppatieteilijöiden kanssa, jolloin myös opiskelijajärjestöjen yhteistyö on syventynyt. TuKY-lista esimerkiksi, on TuKYn, T-Klubin ja PorKyn yhteinen edustajistoryhmä.
 • Erasmus Student Network – ESN-jaoston toiminnan tarkoituksena on tehdä vaihto-opiskelijoiden Suomessa olosta mahdollisimman antoisaa. Ylioppilaskuntien yhdistymisen myötä ESN:n tehtävät siirtyivät uudelle Turun yliopiston ylioppilaskunnalle.
 • AIESEC – Kansainvälinen kauppatieteilijöiden järjestö joka tarjoaa harjoittelu- ja työmahdollisuuksia opiskelijoille. TuKY oli aktiivinen AIESEC-toimija 1950-luvulta lähtien aina yliopistoyhdistymiseen saakka.