Luottamustoimet

Turun KY:n toiminnan kirjon mahdollistaa suuri joukko aktiivisia toimijoita. Turun KY:llä ylintä päätäntävaltaa on ylioppilaskunta-aikana käyttänyt edustajisto ja yhdistysaikana syyskokous. Näiden tärkein tehtävä on valita vuosittain hallitus, joka vastaa Turun KY:n toiminnasta toimikautensa ajan. Lisäksi valitaan taloustoimikunnan puheenjohtaja, joka yhdessä taloustoimikunnan kanssa vastaa talouden ohjauksesta.

Hallitus valitsee itselleen toimihenkilöt. Ylioppilaskunta-aikana sihteeristö vastasi Turun KY:n päivittäisen toiminnan toteutumisesta. Sihteeristön esimiehenä ja hallituksen puheenjohtajan aisaparina toimi pääsihteeri. Yhdistysaikana pääsihteerin tehtäviä hoitaa toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan lisäksi toimihenkilöihin kuuluu nykyisin talouspäällikkö ja myyntipäällikkö.

Turun KY:n näkyvimpiä luottamustoimia on hallituksen vuosittain valitsemat emäntä ja isäntä. Emäntä ja isäntä on valittu ensimmäisen kerran jo perustamisvuonna 1950. Alussa toimenkuva oli hyvin laaja käsittäen monia eri edustustehtäviä. Nykyään emännän ja isännän vastuulla on järjestää Turun KY:n vuosijuhlat.