Jaostot ja toimijaryhmät

Jaostot

Turun KY:n alla toimii kuusi jaostoa, jotka tuottavat yhdistyksen tärkeimmän toiminnan sosiaalipoliittisista asioista urheiluun ja bileisiin. Jaostojen puheenjohtajat istuvat myös Turun KY:n hallituksessa ja huolehtivat näin saumattomasta yhteistyöstä.

Projektit

Turun KY:n historian aikana on muodostunut jättimäisiä tapahtumia, joiden toteuttamiseen valitaan erilliset toimijat.

TuKYn ainejärjestöt

TuKYn toimijaryhminä toimivat ainekerhot järjestävät omien oppiaineidensa ympärille sijoittuvia tapahtumia, kuten yritysvierailuita, seminaareja, koulutuksia, sekä vapaa-ajan tapahtumia. Ainejärjestöt vastaavat myös omien aineidensa koulutuspoliittisesta toiminnasta ja laitosyhteistyöstä kauppakorkeakoulun kanssa.

Turun KY:n harrastekerhot

Vapaa-aika, liikunta, kulttuuri ja harrastukset. TuKYn toimijaryhmät tarjoavat kylterimäisiä harrastuksia laidasta laitaan. Kaikki harrasteryhmät ovat avoinna TuKYn jäsenille ja kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

TuKYn toimijaryhmien lisäksi myös Turun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa on lukuisia harrasteryhmiä moneen makuun. Listan näistä yhdistyksistä löydät TYY:n harrastusyhdistysten sivuilta.

TuKYn erillistoimijat

Erillistoimijat ovat TuKYlle merkittäviä sidosryhmiä, joiden kanssa TuKY tekee tiivistä yhteistyötä. Erillistoimijat edustavat myös Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoita, mutta eivät ole TuKY ry:n jäseniä.

TuKYn palvelut toimijaryhmille

TuKY tarjoaa toimijaryhmilleen useita palveluita yhdistysten toiminnan helpottamiseksi. Palvelut on suunnattu ainoastaan TuKYn toimijaryhminä oleville rekisteröidyille yhdistyksille.

Viestintäpalvelut

Omat verkkosivut ja näkyvyys TuKYn sivuilla
– Mahdollisuus esitellä toimintaa uusien opiskelijoiden infotilaisuuksissa
– Omat sähköpostilistat toimijaryhmille
– TuKYn sähköpostiviestintäkanavat
– TuKYn sosiaalisen median viestintäkanavat

Tilapalvelut

– TuKYn klubirakennuksen Parkin käyttöoikeus baari, kokous-, ryhmätyö ja saunatiloihin.
TuKYn yökerhon Montun käyttöoikeus

Hallintopalvelut

Postiosoite, vastaanotto ja lajittelu yhdistyksille
– Varastotilat kirjanpidolle ja toimintamateriaalille häkkikomeroissa
– Taloudellinen tuki perustettavan toimijaryhmän rekisteröimiselle yhdistysrekisteriin
– Tilinpäätöksen ja kirjanpidon toiminnantarkastus

Koulutuspalvelut

– Koulutukset toimijaryhmätoimijoille ja toimijaryhmien hallituksen jäsenille
– Puheenjohtajaverkoston yhteistyö ja kehittämismahdollisuudet
– Koulutuspoliittisen vaikuttamisen koulutus ainejärjestöille
– Talouskoulutus rahastonhoitajille
– Viestintäkoulutus toimijaryhmien tiedottajille