KYSS

Kauppatieteen ylioppilaiden soitannallinen seura eli KYSS on opiskelijayhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää kaikki musiikista kiinnostuneet opiskelijat, sekä edistää Kauppatieteilijöiden musiikillisen kulttuurin kehitystä esimerkiksi rohkaisemalla jo olemassa olevia bändejä tai täysin uusia kokoonpanoja soittamaan ja esiintymään, ja järjestämällä erilaisia musiikkiin liittyviä tapahtumia. KYSS:n toiminnan lähtökohtana on perusnäkemys siitä, että ihminen pystyy kehittymään vuorovaikuttajana sekä esiintymistaidoissaan, mikäli hän tahtoo itseään määrätietoisesti kehittää. Esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja tulee opiskella ja harjoitella jo ennen työelämään siirtymistä, sillä jokainen törmää päivittäin tilanteisiin, joissa näitä taitoja tarvitaan.

Hallitus

Puheenjohtaja: Albert Koski
Varapuheenjohtaja: Tuulia Valaja
Rahastonhoitaja: Artturi Kolkka
Tiedottaja: Aino Kopra
Sihteeri: Ilari Jurvelin

Bändärivastaava: Mathilda Honkanen

Yhteystiedot:

Albert Koski

alotko@utu.fi