Dokumentit

Turun KY:n toimintaa säätelee useat eri säännöt, ohjesäännöt ja työjärjestykset. Sääntöjen tarkoituksena on määrittää Turun KY:n toimintamallit ja suuremmat käytännöt.

Päätösluettelot

Hallituksen kokousten päätösluetteloissa kerrotaan hallituksen ilmoitus- sekä päätösasiat kustakin kokouksesta.

Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen säännöt ovat säännöstön merkittävin osa. Se sääntelee muiden sääntöjen oikeuksia ja niitä perustavanlaatuisia asioita, joita yhdistyksen toiminnassa on, kuten toiminnan tarkoituksen, yhdistyksen toimintamuodot ja hallituksen aseman yhdistyksessä.

Hallituksen työjärjestys
Yhdistyksen sääntöjen lisäksi, noudatetaan hallituksen työskentelyssä hallituksentyöjärjestystä. Työjärjestyksessä muun muassa määritellään hallituksen ja sen puheenjohtajan tehtävät ja ne rajat, joissa hallituksen tulee toimia kokouksissa.

Taloudenhoidon ohjesääntö
Talousohjesääntö määrittelee TuKYn talouden toimintoja. Se määrittelee yhdistyksen talous- ja rahaliikennekäytäntöjä.

Toimijaryhmäohjesääntö
Toimijaryhmäohjesääntö määrittelee TuKYn suhteen sen toimijaryhmiin ja toimijaryhmärekisterin vaatimukset, velvollisuudet ja edut.

Jaosto-ohjesääntö
Jaosto-ohjesäännössä määrätään jaostojen ja valiokuntien toimintamalleista ja tehtävistä.

Tilaohjesääntö
Tilaohjesäännössä määrätään yhdistyksen tilojen käyttöoikeuksista ja -säännöistä.

Toimihenkilöohjesääntö
Ohjesäännössä määrätään yhdistyksen työntekijöiden työsuhteista, valinnasta ja palkkauksesta.

Lippu- nauha- ja merkkiohjesääntö
Lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännössä on lueteltu yhdistyksen tunnukset ja huomionosoitukset sekä määrätään niiden myöntämisestä ja käytöstä.

Kunniaseuraohjesääntö
Kunniaseuraohjesäännössä määrätään Turun KY:n kunniaseuran toiminnasta.

Stipendiohjesääntö
Stipendiohjesäännössä määrätään Turun KY:n jakamista kandistipendeistä.

Viestintäohjesääntö

Viestintäohjesäännössä määrätään Turun KY:n eri viestintäkanavien käytöstä, hallinnasta ja tarkoituksista. Ohjesääntö määrittää, kuka on vastuussa eri viestintäkanavien sisällöstä ja valvonnasta.

Strategia 2012
Kevätkokouksessa 2012 hyväksyttiin yhdistykselle toiminnan suuntaviivoja ohjaava strategia.

Ohjeet tiedottajille