Organisaatiokaavio

organisaatiokaavio

Jäsenistö ja syyskokous

Turun KY:n korkein päätäntävalta on sen jäsenistöllä, joka valitsee hallituksen vuosittain syyskokouksessa. Kaikki yhdistystä koskevat merkittävät päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa, joissa kaikilla varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Lisäksi kunnia- ja alumnijäsenillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallitus

Hallitus hoitaa Turun KY:n juoksevia asioita ja on vastuussa siitä, että toiminta vastaa yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma sektori hoidettavanaan. Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu 11 henkilöä, ja toimintaa johtaa puheenjohtaja.

Asiantuntijat

Asiantuntijat ovat hallituksen ulkopuolisia toimijoita. He tukevat hallitusta muilla sektoreilla.

Jaostot

Jaostot ovat osa Turun KY:tä ja hoitavat näkyvimmän osan Turun KY:n toiminnasta. Toiminta ulottuu aina vapaa-ajan toiminnasta korkeakoulun edunvalvontaan.

Toimijaryhmät: ainejärjestöt ja harrastekerhot

Toimijaryhmät ovat Turun KY:n jäseniä palvelevia yhdistyksiä, jotka ovat saavuttaneet toimijaryhmä-statuksen täyttäessään Turun KY:n asettamat vaatimukset. Näille ryhmille Turun KY tarjoaa merkittäviä etuja toimintaa varten, kuten Parkin käyttöoikeuden sekä viestintäkanavat.

Erilliset toimijat

Erilliset toimijat ovat Turun KY:n läheisiä järjestöjä, joiden kanssa yhteistyö on tiivistä.

Edustajistoryhmä

Turun KY:llä on edustajistoryhmä – TuKY-lista – Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajistossa, joka käyttää ylioppilaskunnan korkeinta valtaa. Edustajistoryhmämme toiminta pitää huolen, että Turun KY:n jäsenten ääni kuuluu myös TYYssä. Tällä hetkellä TuKY-listalla on 11 paikkaa edustajistossa. TuKY-lista kuuluu samaan vaalirenkaaseen TYY Terveeksi -ryhmän ja Ryhmä Lexin kanssa. Seuraavat edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2015.

Edustajat muissa elimissä

Turun KY:llä on runsaasti edustajia myös muissa toimielimissä, esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulun johtokunnassa, TYYn siivissä ja Suomen ekonomiliiton puheenjohtajaverkostossa. Yhteistyö näiden toimielinten kanssa on yksi tärkeimmistä osista Turun KY:n toimintaa.