Viestintä

Viestinnän asiantuntujaelin toimii Turun KY:n viestinnän asiantuntijoiden keskustelukanavana sekä yhdistävänä siteenä KYlisteen toimitusneuvostona. Elin kokoontuu säännöllisesti ja täydentää rivejään tarpeen mukaan.

Varsinaisten luottamuustehtäviin sidottujen asiantuntijapaikkojen lisäksi jaoston tapaamisiin voidaan kutsua muun muassa aiempien vuosien viestinnän asiantuntijoita sekä muita jäseniä.

 

monica

 

Mónica Seppänen

Viestintävastaava

viestinta@tuky.fi